Skip to content Skip to footer

Especialistes
en Direcció
Financera externa

COM TREBALLEM

La nostra metodologia de treball és col·laborativa i efectiva:

Integració en el teu equip directiu

Assumpció de funcions de Direcció Financera

Assessorament estratègic continu

Optimització de processos econòmics

Lliurament d'informació estratègica pel teu negoci

Treball conjunt per maximitzar la teva rendibilitat

Aportació de valor

La nostra proposta de valor es destaca per:

  1. Experiència en Direcció Financera
  2. Servei flexible i personalitzat
  3. Costos adaptats a les teves necessitats
  4. Garantia de qualitat amb professionals de gran experiència
  5. La combinació perfecta de flexibilitat i adaptabilitat per impulsar el teu èxit financer
Què fem com CFO's externs?

Maximitzem el rendiment financer de la teva empresa

Com a directors financers, el nostre rol és assegurar una gestió financera sòlida i estratègica. Destaquem per oferir orientació experta en la presa de decisions financeres, aportant una perspectiva objectiva i desapassionada, que és essencial al món empresarial. El nostre coneixement especialitzat en estratègies de finançament facilita l’accés a fonts de capital i optimitza l’estructura financera de l’empresa.

Auditoria de la situació financera

on analitzem i avaluem els estats financers de la teva empresa per tal de determinar si aquests presenten una imatge fidel i determinar les àrees de millora.

Control de tresoreria

per veure la liquiditat de la teva empresa i veure'n l'impacte en les operacions de l'empresa.

Reporting mensual

amb els principals KPI's adaptats a la teva empresa per tal d'analitzar l'evolució, el compliment i la desviació del Budget i suggerir/proposar recomanacions.

Pressupostos i control pressupostari

on elaborem el pressupost anual, revisat de manera mensual per garantir que es compleixin els objectius financers marcats.

Planificació financera

que ens permeti modelar la direcció estratègica per optimitzar el rendiment financer i empresarial de la teva empresa.

Suport en les decisions estratègiques

correctes per a la teva Companyia.
CLIENTS AYCE

Testimonis

Fa anys que treballem amb l’equip d’AYCE i no deixen de sorprendre’ns positivament la seva professionalitat, eficiència i precisió. S´adapten als nostres nous reptes de forma àgil i pragmàtica, assegurant sempre les màximes garanties de qualitat. És un veritable plaer poder comptar amb ells com a part del nostre equip.

Silvia Casellas

A la meva experiència com a client d’AYCE Consulting, he trobat un nivell de professionalisme i competència que supera totes les expectatives. El seu equip d’experts en fiscalitat, comptabilitat i recursos humans no només té un coneixement profund en les àrees respectives, sinó que també demostra una habilitat única per adaptar-se a les necessitats específiques dels seus clients. Recomano clarament els seus serveis a qualsevol empresa que busqui assessorament expert en fiscalitat, comptabilitat i gestió de recursos humans.

Jose Javier Mateos

Vaig tenir la sort de comptar amb el suport d’AYCE i el seu personal quan vaig assumir la direcció de la nostra filial de Barcelona. Venint de Suïssa i sense conèixer les normes i els costums locals, AYCE em va proporcionar un suport inestimable en l’aspecte fiscal, comptable i administratiu. Disponibles, eficaços, sempre disposats a escoltar i amables, es van integrar immediatament, encara que no els veiéssim cada dia, com a membres del nostre team.

Fulvi Soave

Ayce ha representat i representa un gran company de viatge per a la nostra empresa. Som una pime i el nostre equip està molt centrat en lactivitat productiva. El poder comptar amb l’equip d’Ayce, referent de professionalitat a les àrees comptable i fiscal, així com també a nivell humà, ens ha donat molta confiança al llarg dels anys.

Blanca Ribas

ARTICLES RELACIONATS

Blog

Responsabilitat social corporativa

Formació i treball. La fundació amiga.

A l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, AYCE Consulting, col·labora amb la Fundació Formació i Treball (www.formacioitreball.org). La FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball.

Al servei d‟aquest objectiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com la realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.

CONTACTE

Tens preguntes?
Escriu-nos

    Accessibility Toolbar