AYCE Consulting - Direcció financera externa

El director financer, sempre al costat de la gerència de l’empresa.

 • Planificació i control del departament financer
  • Quadre de Comandament
  • Tresoreria
  • Pressupostos
 • Negociació bancària
 • Reporting mensual
 • Suport global a Gerència
 • Assistència al Consell d’Administració
 • Presentacions per a Socis