AYCE Consulting - Consultoría financiera

Prestem la màxima atenció a la gestió de tots els conceptes financers utilitzats en l’empresa.

 • Confecció i seguiment de l’estat de tresoreria.
 • Seguiment dels pressupostos anuals.
 • Confecció i seguiment del quadre de comandament.
 • Seguiment i negociació dels productes oferts i els serveis prestats per les entitats financeres.
 • Supervisió dels circuits financers i propostes de millores.
 • Anàlisis de les inversions i formes de finançament.

BUSINESS ANGELS – AYCE CAPITAL:

 • Gestionem i canalitzem les inversions dels nostres clients en projectes d’emprenedors i empreses de nova creació.
 • No solament aportem capital, sinó un valor afegit: les nostres eines de gestió financera i l’experiència del nostre equip de professionals.
 • La nostra capacitat d’inversió ens permet invertir en diversos projectes, per la qual cosa busquem la màxima diversificació i analitzem projectes de tots els sectors.

 INVERSIONS FINANCERES:

 • Assessorem i gestionem totes les inversions financeres de les empreses sota les premisses d’independència i professionalitat.
 • Estudi i anàlisi de la situació patrimonial i personal de l’empresa o particular.