Visió

Gestora “friendly” Business Angels dedicada a fer rendibles les inversions dels nostres socis.

Missió

Aportant valor en la gestió de les participades, amb l’objectiu de generar plusvàlues pels inversors.

Ayce Consulting va detectar una inquietud per part dels seus clients, que ens transmitien el seu interès per sondejar noves àrees d’actuació.

Per una altra banda, en el moment actual en que a joves o professionals amb experiència els costa incorporar-se al món laboral o accedir a un lloc de treball acord amb el seu perfil, aquests estan optant per la creació de noves empreses.

El fet d’invertir en nous projectes té un valor afegit molt important per a nosaltres i aquest ha estat el motiu pel qual ha tingut tan bona rebuda entre les persones a qui els hem presentat el nostre projecte: l’inversor tracta directament amb l’emprenedor i pot ser partícip del projecte, aportant una experiència que pot ser de gran utilitat per l’emprenedor i enriquidora per l’inversor (Business Angels).

És en aquesta situació on des d’AYCE CONSULTING, hem detectat la simbiosi perfecta entre l’emprenedor i l’empresari. Això ens obra un marc immillorable per a nosaltres, com a catalitzadors entre ambdues parts, que es necessiten i que, per diverses circumstàncies, no sempre es creuen.

Per Inversors

EL NOSTRE ESTIL D’INVERSIÓ

Diversificació: Inversió en projectes de diferents sectors i perfil.
Flexibilitat: La decisió d’entrada en cada projecte la pren el soci inversor.
Compromís: AYCE serà copartícip amb els nostres clients.

ELS NOSTRES SERVEIS

Selecció: Procés inicial de selecció de projectes.
Presentació: Organització d’esdeveniments de presentació.
Negociació: Amb els emprenedors l’entrada com a socis.
Gestió i Control: Control financer per part d’AYCE.
Informació: : Dossier trimestral de seguiment pels socis.

Per Emprenedors

Des del nostre naixement hem treballat amb projectes de sectors molt diferents: healthcare, industrial, retail, TIC…

Analitzem els projectes directament amb personal propi, celebrem fòrums d’inversió o bé, si el projecte té una peculiaritat molt marcada, valorem l’opció de presentar-lo a un inversor únic.

Col·laborem amb les principals xarxes operatives de Business Angels ja establertes a la nostra ciutat: Barcelona Activa, Banc, ACCIÓ, La Salle Technova, Bcn Business Angels, EsadeBan i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Per la nostra entrada de projectes sol·licitem les següents condicions:

  • Lloc al consell: soci de referència.
  • Firma pacte de socis.
  • Control de gestió econòmica per part d’AYCE.