Presentació AYCE

L’entitat Ayce Consulting, SL es va constituir l’any 1.992 com a despatx d’assessoria empresarial, amb una clara vocació de servei a les empreses.

Des de llavors i fins l’actualitat, ens hem dotat dels recursos materials informàtics i de l’equip humà necessaris per a fer que els nostres clients disposin del millor assesso-rament i gestió de la seva empresa.

Els nostres professionals estan especialitzats en les àmbits que engloba tot el nostre conjunt de serveis.

A AYCE entenem el nostre client: el nostre servei es basa en la dilatada experiència dels consultors i en un profund coneixement del seu negoci i del món en el que es mou.

Responsabilitat Social Corporativa

AYCE con la Fundació Formacio i Treball

En l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, AYCE Consulting, col·labora amb la Fundació Formació i Treball (www.formacioitreball.org)

La FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball. Al servei d’aquest objectiu s’emmarca tant la oferta de treball ocupacional com la realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.